top of page

מסמך הבעת רצון

מהו מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד במקרים שבהם לא יהיה מסוגל לדאוג לאותו אדם (קטין או בגיר), אשר הוא אחראי עליו או משמש לו כאפוטרופוס.

אפוטרופוס נוכחי, המבקש למנות אפוטרופוס שיחליף אותו בעודו בחיים, יעשה זאת במסמך הבעת רצון.

אפוטרופוס נוכחי, המבקש למנות אפוטרופוס שיחליף אותו לאחר פטירתו, יעשה זאת בצוואה.

מה ניתן לציין במסמך הבעת רצון?

עורך המסמך יכול לציין רק את זהות האפוטרופוס המחליף או לתת הנחיות לאפוטרופוס שימונה והוא יכול לציין את שני הדברים יחד.

עורך המסמך יכול לציין במסמך הבעת הרצון אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים, ולעניין מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר - גם תאגיד אפוטרופסות.

המסמך יכול להתייחס למינוי אפוטרופוס לכלל העניינים או לחלקם.

מי רשאי לערוך מסמך הבעת רצון?

  • הורה של קטין.

  • אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית משפט.

  • "אפוטרופוס למעשה" - מי שדואג בפועל לענייניו של האדם גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית משפט.

מי רשאי להתמנות כאפוטרופוס מחליף?

  • האדם אשר עורך את מסמך הבעת הרצון ("עורך המסמך") והאדם אשר הוא מבקש שיחליפו בתפקיד האפוטרופוס ("האפוטרופוס המחליף") חייבים להיות מעל גיל 18.

  • על האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו ("האפוטרופוס המחליף") להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.

בפני מי עורכים מסמך הבעת רצון?

עריכת מסמך הבעת רצון יהיה בפני עורך דין שיש לו כרטיס חכם ושהוא עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי, בתנאי שעורך המסמך מבין את משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו.

האם יש אגרת הפקדת מסמך הבעת רצון?

הפקדת מסמך הבעת רצון אינה כרוכה בתשלום אגרה.

האם מסמך הבעת רצון יכול בכל מקרה?

אם יתנהל הליך למינוי אפוטרופוס יהיה על בית המשפט לבחון את מסמך הבעת הרצון ולתת לו משקל אך, ההכרעה הסופית תהיה נתונה תמיד לבית המשפט, לאחר שימצא מה טובת הקטין.

עו"ד אורלי דה-הונד כהן מוסמכת ע"י לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון

עו"ד אורלי דה-הונד כהן

לפגישת ייעוץ ומידע נוסף צרו קשר ולחצו כאן

או שלחו הודעה למייל: orlidhc@gmail.com

או בווטסאפ: 052-2259339

bottom of page